ಪ್ರೀತಿ

ನಿನ್ನ ಮೂಗುತಿ ಮಿಂಚಲ್ಲಿ ನನ್ನನಾ ಕಂಡಾಗ
ಭಯವೆಂಬ ವಿಷಬೀಜ ವಿಧಿ ಭಿತ್ತಿದಾಗ,
ನನ್ನ ಎದೆ ಹಾಳೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಋಜು ಜರಿದಾಗ
ಲೇಖನಿಯ ನೀಲಿ ಖಾಲಿಯಾಯ್ತಾಗ ||೧||

ಮೊದಲ ಸಲ ನೀ ನನ್ನ ಎದಿರು ಬಂದಾಗ
ಮನಸೆಂಬ ಕೋಗಿಲೆ ಬಾಯ್ಕಟ್ಟಿತಾಗ,
ಮೌನದಾ ಗೀತೆಯಾ ನಾ ಹಾಡಿದಾಗ
ನೀ ಕೇಳದಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಪರಿತಾಪ ಈಗ ||೨||

ಹೃದಯದಾ ಮಾತಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಿಲ್ಲ ಗೆಳತಿ
ಕಣ್ಣಿನಾ ಅಂಚಲ್ಲಿ ನೋಡು ನನ್ ಪ್ರೀತಿ,
ಅನುರಾಗ ಬಳಸಿ ನೀ ಬಾರೆ ಒಡತಿ
ಬಿಳಿಹಾಳೆ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನೀನಾಗು ನನ್ನ ಸತಿ ||೩||

ಕಾಮದಲಿ ಬೆರೆತಾಗಿ, ಪ್ರೇಮದಲಿ ಒಂದಾಗಿ
ಜೀವದಲಿ ಕಲೆತಾಗಿ, ಬಾಳಿನಲಿ ಒಂದಾಗಿ,
ಓ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರತಾಗಿ
ಆಗುವುದು ಇನ್ನು, ನನ್ ಜೀವ ಬರಿದಾಗಿ ||೪||

-ಕಾಮಿ

ಎರಡಾಣೆ ಸತ್ಯ

ಆರಾಣೆ ಪರ್ಪಂಚದಾಗೆ ಮೂರಾಣೆ ಜೀವನ
ಎಂಟಾಣೆ ಕನಸ್ನಾಗೆ ನಾಕಾಣೆ ಬಣ್ಣ
ಎರಡಾಣೆ ಸತ್ಯ ನೋಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ
ಎರಡಾಣೆ ಸತ್ಯ ನೋಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ… ||ಪ||

ಜೀವಂದ ಊರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜೀವನ
ನನ್ ಜೀವನ ಎಲ್ಲೈತೋ ಯಾರಿಗೊತ್ತಣ್ಣ
ಅವರ್ದೊಂದು ಆರಾಣೆ ಇವರ್ದೊಂದು ಮೂರಾಣೆ
ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಂಟಾಣೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಕಾಣೆ ||೧||

ಕಂಡವ್ರ ಎಂಟಾಣೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾನು
ನಾಕಾಣೆ ನನ್ನನ್ನ ನಾ ಕಂಡು-ಕೊಂಡು
ಆರಾಣೆಗ್ ಎಗರಿ, ಮೂರಾಣೆಗ್ ಮುದುರಿ
ಎರಡಾಣೆ ಸತ್ಯಾವ ನಾ ಅರಿತು-ಕೊಂಡು ||೨||

ಅವರಿವರ ಜೀವನ ನಾ ಬದುಕಿ ಬದುಕಿ
ನನ್ ಜೀವನ ಯಾವ್ದಂತ ನಾ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ
ಬೇಸತ್ತು ಬೆವರಿಳಿದು ಕಳೆದೋಗಿ-ಇತ್ತು
ಎರಡಾಣೆ ನನ್ ಜೀವನ ಸುಮ್ನೆ ಮಲಗಿತ್ತು ||೩||

ನನ್ ಜೀವನಾ ನಾ ಬದುಕಿ ನಾ ಸಾಯಬೇಕು
ಬೆರವ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು
ಯಾರದ್ದೋ ಎಂಟಾಣೆ ಆರಾಣೆಗಿಂತ
ಎರಡಾಣೆ ‘ನಾನು’ ನಾನಾಗಬೇಕು ||೪||

ಬಿಕನಾಸಿ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಎರಡಾಣೆ ಸತ್ಯ
ಕಂಡವ್ರ ಎಂಟಾಣೆ ಯಾವಾಗಲು ಮಿಥ್ಯ!
ಎರಡಾಣೆ ಸತ್ಯ ನೋಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ
ಎರಡಾಣೆ ಸತ್ಯ ನೋಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ… ||೫||

-ಕಾಮಿ

ಮಳೆ

ಬಸಿರಾದ ಆಕಾಶ ಕಾರ್ಮೋಡ ಗರ್ಭದಲಿ
ತುಂಬೈತೆ ಬಯಕೆಗಳು ಮನದ ತೊಟ್ಟಿಲಲಿ
ತಂಪನೆಯ ಗಾಳಿಯಲಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಉಸಿರಲ್ಲಿ
ಬಸಿರಾಚೆ ಬಂದಾಗ ಮಳೆಯು ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ||೧||

ಹಸಿಮಣ್ಣ ವಾಸನೆಯು ತನುವ ತೋಯುತಲಿರಲು
ಹೊಸಹೆಣ್ಣ ಮನವಿರುವ ನೂರೆಂಟು ಬಯಕೆಗಳು
ದೂರದಾ ಊರಿನೆಡೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೆಟ್ಟಿರಲು
ಅನಂತದಾ ಬಾಗಿಲನು ಮಳೆಯು ಮುಚ್ಚಿರಲು ||೨||

ಭೂತದಲಿ ಕಳೆದೋಗಿ ಭವಿತವ್ಯ ಮಂಜಾಗಿ
ಹನಿಗಳಾ ಪರದೆಯಲಿ ಮನವು ಮರೆಯಾಗಿ,
ಕಳುವಾಗು ಮನಸೇ, ಬರಿದಾಗು ಕನಸೇ
ಹನಿಗಳಲಿ ಒಂದಾಗು ಜಗತಿನಾ ಕೂಸೇ ||೩||

ಮನಸಿನಾ ಕತ್ತಲೆಯ ಮಳೆಯು ತೊಳೆದಿರಲು
ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಪಂಚ ಕಾಲವಾಗಿರಲು,
ಶಬ್ದಗಳು ಭತ್ತಿರಲು, ನಿಶಭ್ದ ಭಿತ್ತಿರಲು
ಮನಸಿನಲಿ ಓಂಕಾರ ಹನಿಯಾಗಿ ಜಿನುಗಿರಲು ||೪||

ನಿಂತಾಗ ಹನಿಗಳು ನಾ ಬಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಕೆ
ಮನದಲ್ಲಿ ಸುರಿದೈತೆ ಮಳೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದಂಗೆ…

-ಕಾಮಿ

ಮಲಗು ಮನಸೇ!

ಮನಸ್ಸು ಮಲಗಿದೆ ಗದ್ದಲಿಸದಿರು…

ಊರೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ, ಇದ್ದಲ್ಲೆ ಎಗರಾಡಿ
ಹೊಡೆದಾಡಿ ಬಡಿದಾಡಿ, ಕಿತ್ತಾಡಿ ಚೀರಾಡಿ
ತನ್ನಿಂದ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ, ಎಂಬಂತೆ ಹಾರಾಡಿ
ತಾನೇನು ಇಲ್ಲ, ಎಂದಿಂದು ಅರಿವಾಗಿ
ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ ಮಲಗೈತೆ ಸುಖನಿದ್ದೆ ಸೊಂಪಾಗಿ ||

ಮಲಗೈತೆ ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಈ ನನ್ನ ಮನಸು;
ಶಿವನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ, ಆಗೈತೆ ಕೂಸು!

ಸ್ಥಿರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಲ್ಲಿ ಓ ನನ್ನ ಮನಸೇ
ಚರದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗುವೇಕೆ?
ಭರದಲ್ಲಿ ಅವಸರದ ಈ ಓಟವೇಕೆ?
ಸ್ಥಿರದಲ್ಲಿ ಚರಿತೆ, ಚರದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ
ಪರಮಾತ್ಮನೀಸತ್ಯ ನೀನೇಕೆ ಮರೆತೆ? ||

ಮಲಗು ಓ ಮನಸೇ, ಮಲಗು ಓ ಮನಸೇ;
ಶಿವನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ, ನೀ ಆಗು ಕೂಸೇ!

ಪರಪಂಚ ಓಡೈತೆ ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆಡೆಗೆ
ನಿಂತಲ್ಲಿ ನೀನ್ನೋಡು ಅದರ ಚಡಪಡಿಕೆ
ಕೂತಲ್ಲಿ ಮುಖಮಾಡು ಪರಮಾತ್ಮನೆಡೆಗೆ
ನಡೆದಾಗ ನೀನು, ಆ ಬುದ್ಧನೆಡೆಗೆ
ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ||

ಮಲಗಣ್ಣ ಮನಸಣ್ಣ ನೀನಿಂದು ಇಲ್ಲಿ;
ಶಿವನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ, ನೀನಾಗು ಕೂಸಿಲ್ಲಿ!

-ಕಾಮಿ

ಚುಕ್ಕಿ-ಚಂದ್ರ

ಆಗಸವೆಂಬ ಚಾದರ ಹೊದ್ದು
ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಮಲಗಿದ್ರು,
ಗುಮ್ಮನು ಬರ್ತಾನೆಂದಮ್ಮನ ಕಥೆಗೆ
ಮುಸುಕಾ ಮುಚಿಕೊಂಡಿದ್ರು ||೧||

ಗುಮ್ಮನ ಕಥೆಗೆ ಚಂದಿರ ಹೆದರಿ
ರಾತ್ರೀಯೆಲ್ಲಾ ಎದ್ದಿದ್ದ,
ಅಮ್ಮನ ಕಥೆಗೆ ಹೆದರದ ಸೂರ್ಯನು
ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆದು ಮಲಗಿದ್ದ ||೨||

ಭಯದೀ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಾ ಚಂದಿರ
ಶಿವನಾ ನಾಮ ಜಪಿಸಿದ್ದ,
ಕನಸಿನ ಶಿವನು ಬಂದನು ಎದುರಿಗೆ
ಚುಕ್ಕಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿತಿದ್ದ ||೩||

ಆಗಲಿನಿಂದ ಈಗಿನವರೆಗೂ
ಚುಕ್ಕಿ-ಚಂದ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರು,
ಚಂದ್ರನ ಭಯವಾ ಓದಿಸಲೆಂದೇ
ಶಿವನು ಚುಕ್ಕಿಗಳ್ನಿತ್ತಿದ್ದು ||೪||

ಎದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯನು ಯಾರಿವರೆಂದು
ಚುಕ್ಕಿಗಳ್ ತೋರಿಸಿ ಕೇಳುವನು,
ಶಿವನು ಕೊಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರೆಂದರೆ
ಅಮ್ಮನಿಗ್ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವನು ||೫||

ಆಗಲೆ ಚಂದಿರ ಚುಕ್ಕಿಗಳ್ನೆಲ್ಲಾ
ಆಗಸದ್ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದು,
ಚಾದರ ತುಂಬಾ ಬಿಳಿಯಾ ಚಂದಿರ
ರಂಗಾವಲ್ಲೀ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ||೬||

ಬೆಳಗಿನಜಾವ ಸೂರ್ಯನು ಎದ್ದ
ಉಷೆಯಾ ಕಿರಣಾ ಬೀರುತ್ತ,
ಕರಿಯಾ ಚಾದರ ನೀಲ್ಯಾಗಿತ್ತು
ಚುಕ್ಕಿಗಳ್ನ್ ಮರೆಮಾಚುತ್ತಾ ||೭||

ಒಂಟೀತನದಾ ಭಯವಾ ಓಡಿಸಿ
ಶಿವನೂ ಕೊಟ್ಟಾ ಉಡುಗೊರೆಯೂ,
ಕಷ್ಟದ ರಾತಿರಿ ಕಳೆಯಲು ಬೇಕು
ಗೆಳೆಯರು ಎಂಬಾ ಔಷಧಿಯು ||೮||

– ಕಾಮಿ

ಪ್ರೇಮ

ಮನಸಿನ ಹಾಳೆಗೆ ಪ್ರೇಮದ ನೀಲಿ
ಬರೆದೆನು ಹಚ್ಚಿ ಕವಿತೆಯಲಿ,
ನನ್ನಾ ಮನಸಿನ ಕೀಲಿಕೈಗಳು
ಕಳೆದಿವೆ ಗೆಳತಿ ಕತ್ತಲಲಿ||೧||
 
ದೊರೆತರೆ ನಿನಗೆ ಮರಲಿಸಬೇಡ
ನನ್ನ ಮನಸಿನ ಚಾವಿಯನು,
ಸಿಕ್ಕರೆತಾನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿನಗೆ
ಮನಸಿನ ಬಂಧಿ ನೀನಿನ್ನು||೨||
 
ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿರಲಾಗಿ
ಗಾಬರಿಗೊಂಡೆ ನಾನಲ್ಲಿ,
ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿ ಮನಸಲಿ ತುಂಬಿರೆ
ಹೆಚ್ಚಲೆ ಬೇಕು ಗಾತ್ರದಲಿ||೩||
 
ಕಾಮದ ಮನಸಿನ ಮೋಹದ ಕಲ್ಮಷ
ಗುಡಿಸಲು ತಂದೇ ಕಸಪೊರಕೆ,
ಪ್ರೇಮದಿ ಒದರಿ, ಚೆಲುವಲಿ ದೂಡಿ
ತೆಗೆದೇ ಹಂದರ ಮನಸಾಕೆ||೪||
 
ನಲ್ಮೆಯ ಗೆಳತಿ, ಮನದಾ ಒಡತಿ
ಇಲ್ಲರೆ ನೀನು ಬಾಳಿನಲಿ,
ಚಿಲ್ಲರೆ ಜೀವನ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು
ನಿಲ್ಲಲಿ ನನ್ನ ಉಸಿರಿಲ್ಲಿ||೫||
 
                                  -ಕಾಮಿ

ಓಟ

ಪುಕ್ಕಲ ಜಗದಾ ತಿಕ್ಕಲ ಜೀವನ
ಅಳುವಾ ಮನವಾ ನೋಡಣ್ಣ,
ಬಿದ್ದರೆ ಸೊರಗಿ ಗೆದ್ದರೆ ಬೆರಗಿ
ಆಡುವ ಮನಸನು ಕಾಣಣ್ಣ ||೧||
 
ಇರುವುದು ಬೇಡ, ಇರದುದು ಬೇಕು
ಎನುವುದು ಮನದಾ ಅಳುವಣ್ಣ,
ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ
ಎನುವುದು ಮನಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಣ್ಣ ||೨||
 
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಅಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿ
ಮನದಾ ತುಮುಲ ನೋಡಿಲ್ಲಿ,
ಸಂತಸಗೊಂಡ ಮನಸಿನ ಕುಣಿತ
ಅದರಾ ಹುಚ್ಚು ಹಾಡಿನಲಿ ||೩||
 
ಹಾರುವ ಮನವೇ ಓದುವೆಯೆಲ್ಲಿ?
ನಿಂತು ಜಗವಾ ನೋಡಿಲ್ಲಿ,
ಜಗತಿನ ಚೆಲುವು ನೋಡುವ ಕಣ್ಣಲಿ
ಎನುವಾ ಮಾತು ದಿಟವಿಲ್ಲಿ ||೪||
 
ಜೀವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಓಟದ ಪೊರೆಯು
ಮನಸಿನ ಚೆಲುವಿಗೆ ಜೀವನ ಹೊರೆಯು,
ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹರಿವುದೆ ಸರಯೂ?
ಅಂತರಾಳದಾ ಆ ನದಿಯೂ ||೫||
 
ನಾಮುಂದೆಂದು ತಾಮುಂದೆಂದು
ಜಗವು ಕೂತಿದೆ ನಿರಶನದಿ,
ಸರದಿಯ ಸಾಲಲಿ ನಿಲುವುದು
ಮೌಡ್ಯ ಆಗುವುದೀಜಗದಿ ||೬||
 
ಮನಸಿನ ತಳದಲಿ ಇಟ್ಟನು ಸುಖವನು
ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸವ ನಮಗೇ ಬಿಟ್ಟನು,
ಅರಿಯೋ ಮನುಜ ಈ ನಿಜವನ್ನು
ಎನುತಾ ಶಿವನು ಕಾಮನ ಸುಟ್ಟನು ||೭||
 

                                             -ಕಾಮಿ