ಸುಸ್ತಾದ ಬಡಜೀವ ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ
ನಡೆದಿರುವೆ ಗುರಿಯಿರದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ,
ಭಾರದಾ ಮನಸಿನಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ನಗರದಾ ಗಡಿಬಿಡಿಯ ಪರಿವೆಲ್ಲಿ? ||೧||
 
ಸಂಜೆಯಾ ಸೂರ್ಯ ಮಂಜಾದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ
ಮನಸಿನಾ ಸತ್ವ ಕಳುವಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ,
ನಗರದಾ ಜೀವನದ ಭರದಲ್ಲಿ
ನನ್ನಯಾ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹರನವಾಯ್ತಿಲ್ಲಿ ||೨||
 
ಅವಸರದಾ ಓಡಾಟ ಸಾಕಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ
ನನಗಾಗಿ ನಾನು ನಾನೆಲ್ಲಿ?
ಅಲ್ಲದಾ ಜೀವನದ ಬದುಕಿಲ್ಲಿ
ನನ್ನಯಾ ಚಿತ್ರದಲಿ ನಾನೆಲ್ಲಿ? ||೩||
 
ಕನಸಿನಾ ಲೋಕದಾ ಮಂಚದಲ್ಲಿ
ಮೈಮುರಿದು ಆಕಳಿಸಿ ಎದ್ದಲ್ಲಿ,
ಒಲವಿನಾ ಗೆಳತಿಯಾ ಪಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ
ನಲುಗಿದರೆ ಆಗುವುದು ಬದುಕು ಅಲ್ಲಿ ||೪||
 
ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯನಾ ಉಷೆಯಲ್ಲಿ
ದಿಟ್ಟನೆಯ ನೋಟ ಅನಂತದಲ್ಲಿ,
ಮೈಮರೆತು ಕುಳಿತಿರುವೆ ನಾನಲ್ಲಿ
ನಿಜವಾದ ಬದುಕು ಅಲ್ಲೈತೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ||೫||
 
ಸೊಂಪನೆಯ ಅಪರಾಹ್ನ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ
ಸೋಮಾರಿ ಸಂಜೆಯ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ,
ಕಾಲ್ಚಾಚಿ ಮೈಮರೆತು ಕೂತಲ್ಲಿ
ಕನಸಿನಾ ಬದುಕು ಬಾಲ್ಯದಾ ನೆನಪಲ್ಲಿ ||೬||
 
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಡಿದಾಟ ನಗರದಲ್ಲಿ
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮನಸಿನಾ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ,
ಕಳೆದೋದೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಜನರಲ್ಲಿ
ಮತೊಮ್ಮೆ ನಾನಿಂದು ಕಾಮಿಯಾದೆ ಇಲ್ಲಿ ||೭||
 
-ಕಾಮಿ